ตุ๊กตาคู่บ่าวสาว : Wedding dolls
      ตุ๊กตาคู่บ่าวสาว
      ตุ๊กตาคู่รัก
ตุ๊กตาในโอกาสพิเศษ : Special time dolls
      ตุ๊กตาสั่งทำพิเศษบุคคล
      แสตน Special character
      ตุ๊กตารับปริญญา
      ตุ๊กตาพยาบาล
      ตุ๊กตาอาเซียน
      Rattanap เปิดสอนงาน
      สื่อวงจรชีวิตผีเสื้อ, กบ
      สื่อดอกไม้อาเซียน
      สื่อเสริมสร้างทักษะ
การ์ดทำมือ : Card handmade
      การ์ดวันเกิด
      การ์ดยินดีผู้จบการศึกษา
ตุ๊กตาวัฒนธรรม : Culture dolls
      วัฒนธรรมแสตน
      วัฒนธรรมนูนเฟรม
      ภาพนูน นิทาน วรรณกรรม
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 55
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,707,518
 ปรับปรุงเว็บ 08/11/2562
12 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             

 ตุ๊กตารับปริญญา
 

Rattanap handmade for you
งานรับส่ั่งทำ และ งานต้นแบบพร้อมจำหน่าย

 
ติดต่อสอบถาม

Email : dollybysnappy@gmail.com
Phone : 0922710675
Facepage : dollybysnappy
Line id : dollybysnappy


สวัสดีผู้เข้าชมเว็บไซค์ค่ะ หลัง วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ สามารถ ติดตามผลงานได้ที่
Facepage : dollybysnappy  


 
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี พร้อมป้ายจบ / ป้าย congratulations และช่อดอกไม้
 • งานรับทำโดยสามารถแจ้งทำชุดตามสถาบัน สีสันที่ต้องการให้ตกแต่ง
 • งานทำตามรูปแบบในภาพนะคะ คือตุ๊กตาใส่กล่องทำมือ เพิ่มเติมป้ายชื่อ ปีจบได้ ไม่ได้ทำนำใส่วัสดุอื่น 
 • สำหรับขวดโหลรับทำโหลฝาไม้สูง 6 นิ้ว ราคา 350 บาทย้งไม่รวมส่ง เท่านั้นค่ะ
 

 
หมวด รายการ และ ขนาด ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง
A ตุ๊กตาสูงประมาณ 4 นิ้ว พร้อมป้ายจบ / ป้าย congratulations
และ ข่อดอกไม้
200
B กล่องสูงประมาณ 15 ซม. 20
C การ์ดทำมือ 50
D ขวดโหลเล็ก 150
P ค่าส่ง EMS งานที่ใส่กล่องทำมือต่อชิ้นงาน ถ้ามากกว่าขอประเมินอีกครั้ง 50
PP ค่าส่ง EMS งานที่ใส่ขวดโหลเล็กต่อชิ้นงาน ถ้ามากกว่าขอประเมินอีกครั้งค่ะ  100
 
 
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B + P = 270 บาท
 • ตุ๊กตารับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B + P = 270 บาท
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • งานจำหน่ายแล้ว
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B + P = 270 บาท
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • งานจำหน่ายแล้ว
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B + P = 270 บาท
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • งานพร้อมจำหน่าย
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
* กล่องทำมือแบบใหม่
*ิ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*งานพร้อมจำหน่าย
*วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
 • ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
 ตุ๊กตารับปริญญา ตุ๊กตาแสดงความยินดี แบบ A + B + P = 270 บาท
*กล่องทำมือแบบใหม่
*มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
 •  ส่งแบบชุดผู้รับ ก็จะได้ของขวัญพิเศษ ให้คนที่คุณรัก
 • ของขวัญสำหรับผู้ที่รับแล้ว สำหรับเป็นที่ระลึก
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท  ตุ๊กตาหมีแทนป้ายจบ
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท  x 3 ไม่รวมค่าจัดส่ง เซทเพื่อน 3 คน
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท   
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท   
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท   
   
แบบ A + D = 350 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท  x 3 ไม่รวมค่าจัดส่ง เซทเพื่อน 3 คน
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท   
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท   
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท  เซทเพื่อน 3 คน
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท  x 2 ไม่รวมค่าจัดส่ง เซทเพื่อน 2 คน
   
แบบ A + B = 220 บาท x 6 ไม่รวมค่าจัดส่ง เซทเพื่อน 6 คน
   
ตุ๊กตารับปริญญา แบบ A + B = 220 บาท  x 3 ไม่รวมค่าจัดส่ง เซทเพื่อน 3 คน
   
แบบ A + D = 350 บาท x 2 ไม่รวมค่าจัดส่ง เซทเพื่อน 2 คน
   
แบบ A + D = 350 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง ขอรองเท้าผ้าใบตกแต่ง
   
แบบ A = 200 บาท x 2 ไม่รวมค่าจัดส่ง เชทเพื่อน 2 คน
   
แบบ A = 200 บาท x 8 ไม่รวมค่าจัดส่ง เชทเพื่อน 8 คน
   
แบบ A = 200 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  
   
แบบ A + D = 350 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  
   
แบบ A + C + D = 400 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  
   

 
 งานสามารถแจ้งทำชุดตามสถาบันสถาบัน สีสันการตกแต่งที่ต้องการได้ค่ะ 

ตุ๊กตารับปริญญาถือช่อตุ๊กตา / ช่อดอกไม้ ตั้งบนกล่อง พร้อมการ์ดทำมือ
ตุ๊กตาสูงประมาณ 4 นิ้ว ถือช่อตุ๊กตา / ช่อดอกไม้ ตั้งบนกล่องขนาด 5.5 x 7.5 x 3.5 ซม พร้อมการ์ดทำมือ
ราคา 250 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  
   
ราคา 250 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  
   
ราคา 250 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง  งานสามารถแจ้งทำชุดตามสถาบันสถาบัน สีสันการตกแต่งที่ต้องการได้ค่ะ 

ตุ๊กตารับปริญญา ตามสั่งพิเศษ ในขวดโหลใหญ่
ตุ๊กตารับปริญญาและเพื่อน ตามแบบที่ส่งมาให้  
700 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง รับปริญญา และ เพื่อน
   
ตุ๊กตารับปริญญา 2 ที่ ตามแบบที่ส่งมาให้  
700 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง ตุ๊กตารับปริญญา 2 สภาบัน 

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมและให้ความสนใจ www.dollybysnappy.com
และขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้อุดหนุนสินค้ารัตตาแน๊ปค่ะ

 
 

Copyright by dollybysnappy.com
Engine by MAKEWEBEASY